- Rodzina kredytobiorców składa się z rodziców w wieku 35 – 36 lat i dwójki dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, posiada 40 proc. wkładu własnego, stara się o kredyt w wysokości 300 tys. zł na 30 lat, który będzie spłacać w ratach równych. Stałe dodatkowe obciążenia to czynsz 600 zł miesięcznie oraz koszt utrzymania samochodu 500 zł miesięcznie. Zgodnie z wytycznymi, przy wyliczeniu zdolności kredytowej bank uwzględnia maksymalny okres kredytowania wynoszący 25 lat.
- W ubiegłym miesiącu kurs WIBOR-u wahał się od 4,73 do 4,92 pkt. proc. Średnio wyniósł 4,82 pkt. proc.
-  W październiku kilka banków obniżyło oprocentowanie kredytów. Obniżki wahały się od 0,1 do 0,5 pkt. proc., i w wynikały z malejącego kursu WIBOR.
-  W ubiegłym miesiącu pięć banków podniosło wymagany minimalny dochód do uzyskania powyższego kredytu w PLN. Najwyższy wzrost nastąpił w Alior Banku - o 20 proc. oraz w Raiffeisen Banku - wzrost o ponad 19 proc. w stosunku do września.
- Natomiast dziesięć banków obniżyło wymagany próg dochodowy. We wrześniu Credit Agricole wymagał by kredytobiorca zarabiał minimum 4 600 zł, w październiku było to 4 250 zł, PKO BP obniżył próg z 4 530 do 4 360 zł a Kredyt Bank z 4 548 do 4 446. Pozostałe obniżki wahały się w granicy 1 proc.
- Dochód netto czteroosobowej rodziny Kowalskich, która chce uzyskać kredyt w banku w wysokości 300 tys. zł, powinien wynosić minimum 4 147 zł przy kredycie w PLN i 5 717 zł przy kredycie w EUR.
- Najniższe dochody w przypadku kredytu w PLN, rodzina powinna wykazać w Banku Millenniu — 4 147 zł oraz w Banku Pekao — 4 150 zł, najwyższe natomiast w Deutsche Banku — 6 400 zł.
- Analizując kredyt w euro, najmniej trzeba zarabiać w Getin Noble Banku — 5 717 zł, najwięcej w Alior Banku (gdzie kredyt oferowany jest tylko osobą zarabiającym w euro lub korzystającym z produktu Private Banking) oraz w BZ WBK — 15 000 zł
- Średnio do uzyskania kredytu w PLN rodzinna powinna wykazać ponad 4,8 tys. zł dochodów, a przy kredycie w EUR ponad 10 tys. zł. Jest to także bezpieczna kwota dla budżetu rodziny. Gdyż po odliczeniu uwzględnionych stałych dochodów oraz raty kredytu rodzinie pozostanie ponad 2 tys. zł. W przypadku niższych dochodów, rodzina może mieć problemy ze spłatą zobowiązań.