Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Comp w trzecim kwartale 2012 roku wyniosła 15,39 mln zł wobec 0,34 mln zł zysku w analogicznym okresie 2011 roku.

W III kw. br. grupa  Comp miała 13,72 mln zł straty EBIT wobec 6,09 mln zł zysku EBIT w III kw. 2011 r.

Przychody grupy  Comp w okresie VII-IX 2012 r. wyniosły 84,19 mln zł wobec 91,01 mln zł w analogicznym okresie 2011 roku.