Niemieccy eksperci podatkowi szacują, że wpływy do budżetów państwa, krajów związkowych i samorządów w Niemczech mają w tym roku po raz pierwszy przekroczyć 600 mld euro.

Eksperci podnieśli o 6,4 mld euro swoją prognozę, która przewidywała wpływy podatkowe na poziomie 595,6 mld euro. W kolejnych latach - 2013 i 2014 - wzrost w stosunku do szacunków z maja ma być znacznie mniejszy i wyniesie tylko 700 mln euro. W przypadku prognozy na rok 2016 zebrani we Frankfurcie nad Menem eksperci podatkowi dokonali korekty w dół o 1,7 mld euro.

Rząd chce dzięki zwiększonym wpływom z podatków doprowadzić szybciej niż nakazuje konstytucja do zrównoważenia budżetu. Zdaniem ministra finansów Wolfganga Schaeublego "prawie zrównoważony" budżet jest możliwy już w 2013 r.