Komisja Europejska rozpoczęła prace nad podatkiem od transakcji finansowych (FTT).

Warunkiem uruchomienia wzmocnionej współpracy krajów UE jest 9 chętnych krajów. Swój akces w tej sprawie złożyły Niemcy, Francja, Belgia, Austria, Słowenia, Portugalia i Grecja, Włochy i Hiszpania.

Decyzja zezwalającą na wzmocnioną współpracę chętnych krajów, musi być przegłosowana kwalifikowaną większością głosów w Radzie 27 państw UE; musi ją też zaakceptować Parlament Europejski. Gdy wzmocniona współpraca otrzyma takie "zielone światło", KE przygotuje propozycję FTT dla chętnych państw.

W sensie merytorycznym propozycja ma być powtórzeniem projektu KE w sprawie podatku od transakcji finansowych dla całej Unii z września ub.r. i jest to zgodne z życzeniem dziewięciu państw, które zgłosiły akces. Aby podatek FTT wszedł w życie w krajach wzmocnionej współpracy, muszą one osiągnąć jednomyślne porozumienie co do propozycji KE.