Niemiecka kanclerz Angela Merkel opowiedziała się za przyznaniem instytucjom UE większych kompetencji do kontroli i interwencji w narodowe budżety państw członkowskich. Przyznała, że wiele krajów UE nie akceptuje tej propozycji.

Merkel opowiedziała się też za przyznaniem instytucjom UE większych kompetencji do kontroli i interwencji w narodowe budżety państw członkowskich. Przyznała, że wiele krajów UE nie akceptuje tej propozycji.

Jej zdaniem kompetencje do takiej wzmocnionej kontroli nad budżetami narodowymi mógłby mieć komisarz UE ds. walutowych, co zaproponował kilka dni temu niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble.