Agencja Moody's podtrzymała swoją zaskakującą decyzję z listopada ubiegłego roku, która wywołała sprzeciw KNF i Związku Banków Polskich

Wtedy Moody’s zwracał uwagę, że Polska jest bardziej niż jej sąsiedzi narażona na zawirowania w eurolandzie. Tym samym Moody's oczekuje, że słabszy wzrost w głównych krajach Europy Zachodniej, konsolidacja fiskalna i zmniejszenie akcji kredytowej przez banki ograniczą tempo wzrostu gospodarczego w Polsce i wpłyną na wyniki sektora bankowego.

Teraz agencja uzasadniła decyzję faktem, że wzrost gospodarczy polskiej gospodarki spowalnia i pogarsza się jakość posiadanych przez banki aktywów, a polskie instytucje finansowe mają ograniczoną zdolność zwiększenia przychodów i zdywersyfikowania ich źródeł.