Wartość umów zawieranych na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej wyraźnie zaczyna maleć.

Po dwóch latach stałego wzrostu wartości zawieranych umów w tym segmencie, w pierwszej połowie br. inwestorzy w  całym regionie wydali ok. 1,2 mld euro. To o 47 proc. mniej w porównaniu do analogicznych okresów z ostatnich lat.

Dość słabo wypadł zwłaszcza II kwartał br., kiedy to zawarto kontrakty o łącznej wartości 327 mln euro. To aż o 60 proc. mniej w stosunku do pierwszych trzech miesięcy I kw. 2012 r. Analitycy obserwują rozbieżności między dwoma wiodącymi rynkami w Europie Środkowo-Wschodniej.

W Polsce, która pozostaje niekwestionowanym liderem, wydano w II kw. br. zaledwie 122 mln euro, podczas gdy w I kwartale kontrakty pochłonęły 717 mln euro. Inaczej w Czechach, które po dość niskim poziomie transakcji obserwowanym w I kw. br. (20 mln euro), w kolejnym kwartale zanotowały znaczny wzrost wydawanych kwot -  159 mln euro.