W Grecji bezrobocie sięgnęło 23,1 proc. Od kwietnia do maja liczba bezrobotnych w Grecji wzrosła o 3,1 proc., a od ubiegłego roku o 37,2 proc. Blisko jedna trzecia ludzi w wieku od 25 do 34 lat szuka pracy. Bezrobocie bardziej dotyka kobiety niż, jednak różnica ta maleje. W maju 2009 roku na każdego mężczyznę bez pracy przypadały dwie bezrobotne kobiety.

Recesja w Grecji utrzymuje się już piąty rok, a bezrobocie rośnie lawinowo od 2010 roku, w miarę jak wprowadzane są w kraju kolejne oszczędności i cięcia budżetowe, które rząd narzuca pod presją swych zagranicznych kredytodawców, by uniknąć niewypłacalności.

Powołując się na swoje źródła w rządzie w Atenach, Reuters podaje, że planowane jest ograniczenie zatrudnienia w sektorze publicznym, które ma pozwolić gabinetowi premiera Antonisa Samarasa na zaoszczędzenie 11,5 mld euro.