Zdaniem Ministerstwa Finansów parabanki działają na granicy prawa, bo na przykład omijają zakaz lichwy. Obecne przepisy kodeksu cywilnego są niedostatecznie dostosowane do rynku finansowego

Działalność tego typu podmiotów jest o tyle niebezpieczna, że nie jest objęta systemem gwarancji, analogicznie do gwarancji ze strony Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, którymi objęte są depozyty bankowe. Jednocześnie coraz więcej osób poszukuje alternatywnych metod oszczędzania, które przyniosłyby im większy dochód niż standardowe lokaty bankowe, co stwarza perspektywę rozwoju kolejnych rodzajów produktów oszczędnościowych.