Urząd sprawdza, czy spółka nie sugerowała w nich, że jej lokaty mają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów analizuje materiały reklamowe spółki Amber Gold by zweryfikować czy spółka nie sugerowała w nich, że jej lokaty mają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

UOKiK prowadzi postępowanie wszczęte z własnej inicjatywy, od listopada 2011 r. Badał m.in. umowy, jakie podpisywali klienci. Spółka AG po interwencjach UOKiK zmieniła kwestionowane warunki.