Agencja Moody's Investors Service obniżyła rating Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF) ze "stabilnego" na "negatywny". Jednak utrzymała dla EFSF najwyższy rating Aaa podkreślając, że cieszy się on nadal pełnymi i całkowitymi gwarancjami państw strefy euro.

Moody's obniżył także ze "stabilnej" na "negatywną" prognozę ratingu kredytowego Niemiec, Holandii i Luksemburga z powodu narastającej niepewności wokół kryzysu zadłużeniowego w Europie. Jako drugi powód przytoczono duże prawdopodobieństwo, że konieczna będzie dalsza pomoc dla krajów przeżywających trudności finansowe.

Niemcy są największym udziałowcem Funduszu z wkładem 440 mld euro.