Perspektywy gospodarki Hiszpanii pogarszają się z dnia na dzień. Właśnie ustanowiony został nowy rekord rentowności dziesięcioletnich obligacji, emitowanych przez Madryt - osiągnęły one poziom 7.565 proc. , czyli najwyższy w historii Hiszpanii w strefie euro.

Zatrważające są dane dotyczące zmiany PKB Hiszpanii. Trzecia gospodarka strefy euro kurczy się coraz szybciej. W drugim kwartale 2012 r. PKB kraju zmniejszył się o 1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. W zestawieniu z początkiem bieżącego roku zmiana wyniosła w badanym okresie 0,4 proc. W pierwszym kwartale 2012 r. spadek PKB Hiszpanii wyniósł 0,4 proc. w ujęciu rok do roku oraz 0,3 proc. kwartał do kwartału.