Marek Belka, prezes NBP, dostrzega ryzyko spowolnienia wzrostu gospodarczego. Jego zdaniem wzrost PKB może wyhamować do 2 proc. NBP może użyć stóp procentowych do stymulowania gospodarki i to jest nowy trend.  RPP nie tak dawno – w maju – zdecydowała o podwyżce stóp procentowych o 25 pkt bazowych.

Ekonomiści w większości są zdania, że rada powinna ciąć stopy jeszcze w tym roku w obliczu postępującego spowolnienia gospodarczego i prognozowanego spadku inflacji. Według lipcowej projekcji NBP średnioroczny wzrost gospodarczy wyniesie w 2013 r. ok. 2,1 proc. wobec 2,9 proc. w tym roku. Inflacja ma spaść do 2,7 proc. z 3,9 proc. Analitycy sądzą jednak, że RPP nie zdecyduje się na cięcie zbyt szybko. Pierwszych obniżek spodziewają się już pod koniec tego roku.