Analitycy oceniają rynki krajów Europy wschodniej i Środkowej. Wciąż największą troską inwestorów pozostaje wzrost gospodarczy. Jeśli przyjrzeć się działaniom agencji ratingowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to pomimo szerokiej fali obniżek, ich działania można zaklasyfikować na korzyść europejskich rynków rozwijających się. Najjaśniej pod tym względem wciąż świecą Turcja i Polska.

Rynek turecki jest według analityków przeszacowany. W następnej kolejności dotyczy to Polski. Analitycy zachowują ostrożność wobec Rosji, której wyniki w dużej mierze mogą zależeć od wahań cen ropy.

Analitycy pozytywnie oceniają sektor bankowy, rynek nieruchomości oraz sprzedaży detalicznej w Turcji.