Przywódcy UE uzgodnili na szczycie w Brukseli przeznaczenie 120 mld euro na prowzrostowe inwestycje w Unii Europejskiej.

Na sumę 120 mld euro składają się m.in. niewykorzystane fundusze UE i pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Hiszpania i Włochy domagają się jednak również krótkoterminowych działań na rzecz stabilizacji euro. Jednocześnie dalszym interwencjom na rynku obligacji, na przykład przy pomocy funduszu ratunkowego eurolandu, sprzeciwiają się Niemcy.