Francuska gospodarka zanotowała w I kwartale wzrost gospodarczy na poziomie 0 proc. To już kolejny sygnał o stagnacji francuskiej gospodarki, która w ostatnim kwartale ubiegłego roku wzrosła ledwie o 0,1 proc. Analitycy twierdzą, że problemy Francji będą związane z mniejszym zapotrzebowaniem na francuskie towary w strefie euro, przez co mocno ucierpi francuski eksport.
Słabe wyniki dotyczą także długu publicznego Francji, który po I kwartale wzrósł do 89,6 proc. francuskiego PKB.