W związku z upływem kadencji Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przeprowadzono wybory nowego. W wyniku konkursu, prezesem UFG ponownie została Elżbieta Wanat-Połeć Elżbieta.

W skład zarządu weszli również: Sława Cwalińska-Weychert (wcześniej m.in. członek zarządu Link4) i ponownie Hubert Stoklas.

Przeprowadzono wybory do Rady Funduszu, w związku z upływem kadencji dwóch jej członków. Do Rady wybrano: Magdalenę Nawłokę (członek zarządu Generali) i ponownie Adama Romana (członka zarządu Ergo Hestii).