Według informacji Związku Banków Polskich oraz TNS Polska wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w czerwcu 2012 roku w stosunku do ostatniego majowego pomiaru do 23,2 pkt. z 22,6 pkt.
WOKKB, czyli wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w czerwcu spadł o 5,2 pkt., do 24,1 pkt.
Z badania wynika, że depozyty złotowe rosły w 43 proc. placówek bankowych (wzrost o 7 pkt w porównaniu do ostatniego badania), a spadały w 14 proc. (spadek o 8 proc.). Lokaty terminowe rosły łącznie w 44 proc. placówek (wzrost o 8 pkt.), a spadały w 20 proc. (spadek o 2 pkt).