W lutym br. NBP zaproponował stopniowe obniżanie stawek opłat interchange, tj. prowizji pobieranych przez banki od transakcji kartami płatniczymi. Równocześnie bank centralny zaproponował, aby formą kompromisu w tej sprawie było porozumienie między stronami, m.in. bankami - wystawcami kart płatniczych, sprzedawcami, którzy akceptują płatności kartami oraz dostawcami technologii płatniczych.

Od 1 stycznia 2013 r. Mastercard obniży ponad 99 proc. swoich stawek opłat interchange w Polsce, nie zamierza jednak podpisać porozumienia zaproponowanego przez NBP.

Mastercard nie podpisze porozumienia zaproponowanego przez NBP z powodów prawnych. Z  biznesowego punktu widzenia porozumienie takie ograniczałoby konkurencyjność rynku. Poza tym dokument zakłada, że w 2017 r. nastąpi kolejna obniżka opłat bez względu na to jak będzie wyglądał wtedy rynek transakcji bezgotówkowych.