Ministerstwo finansów poinformowało, że dokonano wyceny obligacji nominowanych w euro o zapadalności 19 stycznia 2023 roku. Wartość nominalna transakcji wyniosła półtora miliarda euro.

Inwestorzy złożyli oferty zakupu obligacji o wartości blisko 4 mld euro. Nabywcami obligacji są głównie podmioty z Niemiec (25 proc.), Francji (16 proc.), Polski (14 proc.), Austrii (11 proc.) i Azji (7 proc.)