Boston Consulting Group, amerykańska firma badawcza, podała, że PKO BP stał się w ubiegłym roku dziesiątym najbardziej dochodowym bankiem na świecie.

To tym bardziej pozytywna wiadomość, na tle zeszłorocznego światowego kryzysu w systemie bankowym. Kapitalizacja instytucji finansowych na świecie spadła o ponad 20 proc. Najgorzej było w Europie Zachodniej. Na przestrzeni ostatnich czterech lat banki straciły 58 proc. kapitalizacji. Niewiele lepiej mają się banki z Europy Środkowo-Wschodniej. Ich kapitalizacja spadła o blisko 47 proc.

Relatywnie dobra jest kondycja banków amerykańskich, które – choć w latach 2007 – 2011 straciły 25 proc. kapitalizacji – zwiększyły swój udział w światowym bilansie o 3 pkt proc. do 27 proc. w 2011 r.