Barclays Capital zmienił prognozę dla polityki pieniężnej Banku Anglii (BoE) i obecnie oczekuje, że w ramach nowej rundy elektronicznego wykreowania podaży pieniądza bank centralny wpompuje w banki kolejne 50 mld funtów, po 325 mld funtów wykreowanych wcześniej.

Podstawowym powodem zmiany stanowiska Banku jest pogłębiający się kryzys w strefie euro w następstwie nowych perturbacji w Hiszpanii. Kryzys w eurostrefie oddziałuje na gospodarkę brytyjską poprzez trudniejsze kredytowanie i spadek zaufania biznesu i gospodarstw domowych.

BoE dbając o płynność sektora bankowego zamierza udostępniać bankom pożyczki z półrocznym terminem zapadalności na łączną sumę 5 mld funtów w odstępach comiesięcznych, w zamian za zabezpieczenie szeroko pojmowane.