Część unijnych de­cy­den­tów wy­ko­rzy­stu­je pro­ble­my Hisz­pa­nii i in­nych państw eu­ro­lan­du ja­ko szan­sę na stwo­rze­nie unii ban­ko­wej w Eu­ro­pie

Pomoc dla hiszpańskich banków jest pierwszym krokiem w stronę powołania unii bankowej – uważa francuski resort finansów. Stanowisko jest szeroko wspierane, a Francja pod rządami prezydenta Francois Hollande'a jest siłą mocno dążącą do tego, by stworzyć taką strukturę. Francuzi twierdzą, że pomoc zaoferowana Hiszpanii, była przekonującym krokiem naprzód, ale musimy iść dalej. To jest moment, gdy Europejczycy muszą zdefiniować projekt skonsolidowania strefy euro pod względem politycznym, budżetowym i socjalnym.