Wśród najlepszych majowych inwestycji kolejny miesiąc z rzędu dominowały zagraniczne fundusze dłużne, m.in. dzięki dalszemu osłabieniu się złotówki zarówno wobec euro, jak i dolara

Po ponad 5 proc. zarobiło 8 funduszy inwestujących na zagranicznych rynkach długu - wynika z danych Analiz Online. Najlepszy wynik 10,51 proc. należy do Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO. W maju można było zarobić również na krajowym rynku długu, mimo podniesienia stóp procentowych przez RPP o 0,25 p.b. Indeks obligacji skarbowych w skali miesiąca wzrósł niewiele - tylko 0,15 proc., najmniej od 6 miesięcy.

W takich warunkach lepiej poradziły sobie fundusze polskich papierów dłużnych uniwersalne, które zarobiły średnio 0,10 proc. Przeciętny zysk funduszy dłużnych skarbowych wyniósł 0,05 proc.

Do najlepszych, które zarobiły powyżej 0,5 proc. należą:

Skarbiec - Obligacyjny FIZ,

Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Copernicus FIO),

Agio-Kapitał (Agio SFIO) oraz

Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO).