Z badań przeprowadzonych przez TNS Polska wynika, że co drugi Polak korzysta z dostępu do konta przez Internet. Dla 68 proc. badanych główny kanał komunikacji z bankiem to nadal oddział. Częstotliwość odwiedzin w placówkach jest jednak znacznie niższa niż korzystania z kont internetowych – co trzeci klient odwiedza oddział kilka razy w miesiącu, a z bankowości mobilnej korzysta 85 proc. badanych.

Zdecydowanie maleje liczba osób, które korzystają ze zleceń telefonicznych. W szczytowym okresie, w 2005 r., wykonywanie przelewów przez telefon deklarowało 11 proc. badanych, teraz robi to 8 proc. 

Ekspert TNS uważa, że wykształciła się nowa grupa konsumentów, która dzięki wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi chce korzystać z usług bankowych w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Korzystanie z usług banków przybiera charakter codzienny i powszechny.