Eksperci Ministerstwa Gospodarki oczekują, że w 2012 r. tempo wzrostu gospodarczego spowolni w stosunku do odnotowanego w roku 2011 i osiągnie poziom ok. 3,0 proc. Mimo utrzymującego się na wysokim poziomie przyrostu inwestycji, nie będą one w stanie zrekompensować wyraźnie niższej dynamiki konsumpcji.

Analitycy MG spodziewają się również, że w tym roku wzrost produkcji przemysłowej w porównaniu z rokiem 2011 będzie na poziomie 4,6 proc.