Ministerstwo Finansów poinformowało, że dług krajowy na koniec maja 2012 r. wyniósł 526,1 mld zł wobec 507,2 mld zł na koniec 2011 roku.

Resort finansów poinformował również, że do wykupu w 2012 r. pozostaje dług o wartości 59,4 mld zł.

W kwocie tej znajdują się bony skarbowe: 5,6 mld zł, obligacje hurtowe: 42,3 mld zł, obligacje detaliczne: 1,4 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 10,2 mld zł.