Wzrost PKB wyniesie w kolejnych kwartałach poniżej 3 proc. - uważa Maciej Reluga, członek Rady Gospodarczej przy premierze. Jego zdaniem potwierdzają to dane o PKB za pierwszy kwartał, kwietniowe dane makroekonomiczne i niski odczyt majowego PMI. W dodatku, według Ministerstwa Gospodarki musimy liczyć się także z osłabieniem eksportu.

GUS podał, że w I kwartale 2012 r. polska gospodarka urosła o 3,5 proc., zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami. W maju główny wskaźnik PMI spadł do najniższego poziomu odnotowanego od początku 2012 roku, notując wartość 48,9 pkt. Ministerstwo Gospodarki analizując wyniki w handlu zagranicznym po pierwszym kwartale podtrzymuje prognozę, że eksport w tym roku wzrośnie o około 5,5 proc., import około 3 proc., a deficyt obrotów towarowych wyniesie 11,7 mld euro.