Najnowsza prognoza gospodarcza Komisji Europejskiej umieściła Polskę na 1. miejscu wśród najszybciej rozwijających się państw UE w 2012 r., chociaż obniżyła jej prognozę wzrostu na rok 2013. Analitycy są jednak dużo bardziej optymistyczni niż KE i przewidują, że polska gospodarka w przyszłym roku poradzi sobie jeszcze lepiej.

Komisarz europejski ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn zauważył podczas konferencji prasowej, że Polska jest jedynym krajem UE, który podczas trwającego już prawie cztery lata kryzysu gospodarczego nie zanotował negatywnego tempa wzrostu PKB.