Prawdopodobnie należy się spodziewać, że niebawem wstrzymana zostanie międzynarodowe wsparcie finansowe dla Grecji, bo większość tamtejszego społeczeństwa wypowiada się przeciwko wdrażaniu programu drastycznych oszczędności będących warunkiem otrzymania wsparcia, a wyznaczone na 17 czerwca wybory parlamentarne może wygrać przeciwna cięciom radykalnie lewicowa koalicja SYRIZA.

W takim przypadku rząd Grecji mógłby wypłacać pensje w sektorze publicznym w formie kwitów dłużnych. Kwity można by odsprzedawać w zamian za euro. Najpierw waluta bardzo traciłaby na wartości wobec euro, ale być może poprawiłaby konkurencyjność greckich produktów na rynkach zagranicznych.

Deutsche Bank proponuje nazwać nową walutę „geuro” a ekonomiści z Hamburga -"nową drachmą" (ND)