Narodowy Bank Polski poinformował, że na koniec kwietnia przewidywane na okres 12 najbliższych miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło 8 mld 480 mln euro. Wartość ta na koniec marca bieżącego roku wynosiła 8 mld 112 mln euro

Stan aktywów rezerwowych Polski na koniec kwietnia wynosił 77 mld 644,4 mln euro.