Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) ocenia, że wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie w tym roku 2,7% wobec oczekiwanych w styczniu 2,3%, zaś w 2013 r. przyspieszy do 2,9% (wobec 4,3% odnotowanych w 2011 r.).

W raporcie Banku podano, że ubiegłoroczny wzrost Polski przekroczył wcześniejsze oczekiwania i po raz kolejny uwypuklił odporność tej gospodarki na słabości eurolandu. Jednakże w tym i przyszłym roku wzrost będzie w znaczącym stopniu ograniczony, gdyż zmniejszają się wydatki na infrastrukturę publiczną, a także część transferów socjalnych.