Dwa banki ING Bank Śląski i Bank Polska Kasa Opieki SA podpisały z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem umowę w sprawie zorganizowania 5-letniego programu emisji obligacji krajowych do kwoty 4,5 mld zł
Pierwsza emisja obligacji wartych do 2 mld zł jest planowana przed końcem czerwca 2012 roku.
Celem nadrzędnym emisji jest zabezpieczenie i zdywersyfikowanie finansowania programu inwestycji w najbliższych latach. Obligacje będą mogły być wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, do alternatywnego systemu obrotu obligacji Catalyst.