Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego funduszy udzielających pożyczek przedsiębiorcom poszkodowanym przez powodzie  rozstrzygnęło konkurs na fundusze, które będą udzielać. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać do 50 tys. zł pożyczki. Ministerstwo Gospodarki jak dotąd wybrało fundusze dla 11 województw.

Wybór funduszy pożyczkowych oznacza przejście z udzielania pomocy doraźnej do rozwiązań systemowych. Pożyczki dla poszkodowanych przedsiębiorców były udzielone już po powodzi w 2010 r., jednak zmiana ma polegać na tym, że teraz fundusze będą gotowe, by udzielać firmom wsparcia już następnego dnia po zalaniu.

O udzielenie pożyczki może się ubiegać przedsiębiorca, który zatrudnia nie więcej niż 50 pracowników i prowadzi działalność na terenie objętym powodzią. Pożyczki są przeznaczone na usunięcie szkód wyrządzonych przez żywioł.