GUS opublikował swoje badania dotyczące bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej(BWUK), który w lutym spadł o 3,0 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie –29,8 pkt proc. Z danych wynika, ze osoby prywatne najbardziej niepokoją się ogólną sytuacją w gospodarce oraz finansami własnych rodzin.

Jeśli chodzi o rok 2013 to osoby fizyczne najbardziej obawiają się wzrostu bezrobocia. Znacznie mniej ograniczenia własnych oszczędności.

Pesymistyczne sytuację oceniają szefowie firm budowlanych i usługowych. Przede wszystkim przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych nieznacznie większy od prognozowanego w styczniu. Przedsiębiorcy zajmujący się handlem detalicznym wskazują na  większe trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. Przewidują wzrost cen ale nieco wolniejszy niż ten określony w styczniu.