Komisja Europejska ma zaproponować wzrost wydatków UE w 2013 roku o około 7 proc., czyli o 9 mld euro w porównaniu z budżetem UE na rok 2012, który został uzgodniony na 129 mld euro.

Jednak spodziewany jest sprzeciw krajów członkowskich, których składka by musiała wzrosnąć. Mają one jednak inne priorytetowe cele jak redukcja deficytu swoich finansów publicznych poniżej dozwolonego poziomu 3 proc. PKB. W ich opinii KE zamiast prosić kraje o więcej środków powinna znaleźć środki niewykorzystywane w innych liniach budżetowych.