Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zebrał 430 miliardów dolarów na zabezpieczenie globalnej gospodarki przed rozszerzeniem się kryzysu finansowego w strefie euro. Dzięki temu MFW ma do dyspozycji dwukrotnie więcej funduszy jak dotąd na zbudowanie zapory ogniowej wokół krajów strefy euro pogrążonych w kryzysie zadłużeniowym.

Jest to wyraz poparcia dla starań Unii Europejskiej na rzecz wyjścia z kryzysu. Jednocześnie jednak są one szeroko krytykowane, jako spóźnione lub niewystarczające.

MFW uzyskał pożyczki również z krajów spoza strefy euro, a nawet spoza Europy, m.in. Japonii, Rosji, Australii, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Zebrano deklaracje wpłat na łączną sumę 41 mld dolarów.