Prezes NBP wziął udział w dorocznej wiosennej konferencji Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie. Tam złożył oświadczenie w odpowiedzi na ostrzeżenia MFW dotyczące rozlania się kryzysu poza strefę euro. Zdaniem Marka Belki, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Polska, zarówno z punktu widzenia kanału handlowego, jak i kanału finansowego, jest krajem mniej narażonym na niebezpieczeństwo takiego swoistego  rozszerzenia się kryzysu  niż większość krajów naszego regionu, co zresztą okazało się w 2009 roku, kiedy wszystkie kraje wpadły w recesję, a Polska nie. Bela w tym roku spodziewa się pewnego osłabienia koniunktury, ale z pewnością nie recesji.