Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich obradowało w Ossie k. Rawy Mazowieckiej, gdzie dyskutowano m.in. o sytuacji finansowej samorządów i propozycjach jej poprawy.

Związek Powiatów Polskich popiera inicjatywę zmierzającą do zwiększenia udziału w podatku PIT do 50,02 proc. dla gmin do 13,03 proc. dla powiatów oraz do 2,03 proc. dla województw samorządowych