Ponad 13 mld zł wyniosły przychody z prywatyzacji wyniosły w 2011 roku.

Dochody z dywidend od spółek nadzorowanych przez ministra skarbu wyniosły 5,147 mld zł wobec planowanych 3,3 mld zł.

W roku ubiegłym przekształcenia własnościowe objęły 304 spółki z udziałem Skarbu Państwa. Sukcesem zakończyła się prywatyzacja 171 spółek, a ponad połowę sprzedanych firm stanowiły podmioty z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Prywatyzacją pozagiełdową, tzw. branżową, objęto 263 spółki z udziałem Skarbu Państwa. Najczęściej stosowanym trybem prywatyzacji pozagiełdowej było zbycie w trybie aukcji ogłoszonej publicznie.