PKPP Lewiatan opracował Czarną Listę Barier 2012, która już po raz dziewiąty przedstawiła przedstawia listę realnych przeszkód w rozwoju przedsiębiorstw w Polsce. To przede wszystkim bariery podatkowe, utrudnienia wynikające ze stosunków pracy oraz złego prawa o zamówieniach publicznych.

W dokumencie znalazły się m.in. utrudnienia związane z wykorzystywaniem funduszy strukturalnych, a także dotyczące działalności gospodarczej w branżach: energetyce, telekomunikacji, mediach, bankach i instytucjach finansowych. W stosunku do ubiegłego roku lista utrudnień wydłużyła się o dziesięć pozycji.