W ostatnim kwartale ubiegłego roku Polacy zaciągnęli niespełna 17 tys. kredytów samochodowych na łączną kwotę 754,6 mln zł. W analogicznym okresie 2010 r. było to prawie 22,8 tys. kredytów o łącznej wartości 859,2 mln zł.

W 2010 r. łączna kwota udzielonych kredytów wyniosła niecałe 2,51 mld zł. W 2011 r. było to 2,36 mld zł, co oznacza spadek o 11,1 proc. Mimo mniejszej liczby kredytów wzrosła jednak ich średnia wartość. W IV kw. 2011 r. wyniosła 43,6 tys. zł, o 1 tys. zł więcej niż rok temu.

Sytuacja na rynku klientów flotowych wygląda nie najgorzej, ale zdecydowanie słabiej jest w  sektorze klientów indywidualnych. Trwający kryzys gospodarczy i związana z nim niepewność odnośnie do miejsc pracy oraz zarobków sprawiają, że chęć zadłużania się tej grupy osób jest mniejsza. Tym bardziej że część z nich ma już inne obciążenia kredytowe, np. w postaci kredytów hipotecznych.