Włochy pozyskały 3,8 mld EUR ze sprzedaży obligacji. Wyraźnie spadł koszt zaciągania przez nie długu.

Rentowność obligacji 2-letnich Włoch spadła podczas aukcji do 2,35 proc. z 3 proc. na poprzedniej. Popyt był 1,86-krotnie większy od oferty.

W przypadku obligacji o terminie zapadalności we wrześniu 2019 roku średnia rentowność spadła do 3,06 proc., a dla papierów z terminem wykupu we wrześniu 2021 roku do 3,45 proc. W obu przypadkach popyt był dwukrotnie wyższy od oferty.