DZ Bank Polska nie przyjął propozycji ugody –ze strony Alumast, spółki, która domaga się 13,9 mln z odszkodowania za utracone korzyści w okresie od czerwca 2009 do marca 2011.

Spółka zarzuca bankowi, że doprowadził ją do upadłości, bo dokonywał egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie Bankowych Tytułów Egzekucyjnych, które jak się okazało w toku postępowań zażaleniowych wszczętych przez Alumast wystawione zostały wadliwie.

Alumast do 30 kwietnia zamierza złożyć pozew o zapłatę.