Wymuszone przez KNF upublicznienie spółek inwestorów polskich banków mają zwiększyć przejrzystość rynku. Jednak nie poprawi to jego płynności.

Komisja Nadzoru Finansowego chce, by na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pojawiły się akcje niemieckiego ubezpieczyciela Talanx oraz austriackiego Raiffeisen Bank International. Nadzór bankowy chce wymusić na obu instytucjach notowania w Warszawie, jako formę ekwiwalentu za zgodę na przejęcie przez te firmy udziałów w innych instytucjach finansowych w Polsce. Talanx czeka bowiem na zgodę KNF na przejęcie strategicznych pakietów akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa oraz Warty. Raiffeisen po przejęciu Polbanku chce połączyć go ze swoją spółką córką, Raiffeisen Bank Polska.