Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny oceniają, że greckie władze Grecji mogą nie być w stanie wdrożyć reform w przewidywanym tempie. Tym samym nie będzie w stanie dotrzymać wyznaczonych celów redukcji długu, co oznacza, iż być może będzie potrzebna kolejna pomoc dla Grecji.

Minimalnym celem wyznaczonym Grecji przez wierzycieli jest redukcja długu do 120,5 proc. PKB do 2020 roku. Grecki program reform i oszczędności ma bardziej ambitne założenia i redukcję do 116,5 proc. Obecnie dług wynosi 160 proc. PKB. Tymczasem raport wierzycieli nie wyklucza możliwości, że Grecja będzie w stanie obniżyć swój dług jedynie do 145,5 proc PKB do 2020 roku, nawet po uwzględnieniu strat zaakceptowanych przez prywatnych wierzycieli.