Według wstępnych szacunków średni roczny spadek Produktu Krajowego Brutto w 2012 roku wyniesie 4,5 proc., wskaźnik zatrudnienia spadnie o 3 proc., a stopa bezrobocia przekroczy 19 proc. – podał Bank Grecji w rocznym raporcie na temat polityki monetarnej.

W 2011 roku gospodarka skurczyła się o 6,9 proc., a bezrobocie wyniosło rekordowe 22 proc.

Jeśli jednak Grecja będzie szczegółowo realizowała program uzdrowienia gospodarki uzgodniony z UE i MFW, w 2013 roku powinny pojawić się początki ożywienia gospodarczego, mimo że w średnim ujęciu rocznym PKB spadnie o dalsze ok. 0,5 proc.