Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) nie zmienił stóp procentowych. Nadal zamierza skupować waluty, by bronić minimalnego kursu wymiany 1,2 franka za euro

Decyzja SNB nie zaskoczyła rynku. Trzymiesięczna stopa LIBOR we franku szwajcarskim pozostała na poziomie 0-0,25 proc. Cel jest taki, by ten przedział utrzymać jak najbliżej zera.

Szwajcarki bank podał też, że jest gotów utrzymać płynność na rynku walutowym na wyjątkowo wysokim poziomie. Jest też przygotowany, by podjąć dalsze kroki, jeżeli będą wymagać tego perspektywy gospodarcze i ryzyko deflacji.
By uchronić gospodarkę Szwajcarii przed recesją i deflacją, we wrześniu ub.r. bank ustalił minimalny kurs wymiany 1,2 franka za euro.