W lutym, podobnie jak w styczniu najlepsze okazały się fundusze akcji polskich małych i średnich spółek. Tym razem podmioty z tej kategorii zarobiły 7,22 proc., trochę mniej niż w styczniu (8,8 proc.).
Wśród tego rodzaju funduszy najlepszy okazał się KBC Akcji Małych Spółek (blisko 11 proc. zysku). Najsłabiej wypadł Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek, ale i tak dał zarobić niemal 4 proc.
Fundusze akcji dużych spółek (2,9 proc.) nie były już tak zyskowne jak w styczniu (8,5 proc.). Wyróżnił się wśród nich ING Selektywny (blisko 10 proc. zarobku). Na końcu zestawienia w tej kategorii znalazł się Investor Akcji Dużych Spółek (stopa zwrotu wyniosła 0,56 proc.).
Drugą pod względem zyskowności kategorią w lutym były fundusze akcji zagranicznych, denominowane w walutach. Przyniosły średnio 4,63 proc. zysku. Najlepszy wśród nich okazał się PKO Akcji Rynku Japońskiego (9,5 proc.).