Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zweryfikował umowy zawierane przez instytucje finansowe z klientami w ramach indywidualnych kont emerytalnych (IKE), które są przeznaczone do dodatkowego gromadzenia pieniędzy na emeryturę.

Kontroli zostało poddanych 25 instytucji finansowych, które oferują IKE. W tym siedem banków, trzy domy maklerskie, dziesięć towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz pięć firm ubezpieczeniowych.

- Przedsiębiorcy zostali wybrani na podstawie największej wartości zgromadzonych środków oraz losowo. Nieprawidłowości stwierdziliśmy w przypadku 16 firm – mówi Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, prezes UOKiK.

W przypadku 13 instytucji zostało wszczęte postępowanie w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Urząd ma też plan skierowanie do sądu 8 pozwów na stosowanie przez firmy klauzul niedozwolonych. Dotyczą przede wszystkim domów maklerskich oraz firm ubezpieczeniowych.